Regulamin Domu Gościnnego „WEST”

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym domu. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. „WEST” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 10:00.
 4. Rezerwacji pokoi dokonuje się telefonicznie.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto.
 6. Wpłata zadatku oraz pobyt w WEST oznacza potwierdzenie warunków rezerwacji i akceptację regulaminu.
 7. W przypadku rezerwacji z zadatkiem niestawienie się Gościa w WEST do godziny 06:00 rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 8. Zadatek nie jest zwracany w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi nie z winy WEST.
 9. Zameldowania Gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie dokumentu tożsamości.
 10. Wpłata pozostałej części należności za zarezerwowany pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu przy zameldowaniu gości.
 11. W przypadku wyjazdu przed upływem rezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od WEST, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Pokój i klucze należy osobiście przekazać właścicielowi obiektu w dniu wyjazdu.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 8:00.
 15. Osoby odwiedzające mogą przebywać w domu gościnnym do godz. 22:00 tylko po uprzednim powiadomieniu właścicieli.
 16. Zachowanie gości i osób korzystających z usług domu gościnnego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, Właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 17. Ze względu na komfort osób niepalących i rodzin z dziećmi, na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Dla gości palących są popielniczki w wyznaczonych miejscach.
 18. Parking przy domu gościnnym jest bezpłatny i niestrzeżony. WEST nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 19. Ze względów bezpieczeństwa przy opuszczaniu domu gościnnego, należy zawsze zamykać okna oraz drzwi pokoju. WEST nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pokoju.
 20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) domu gościnnego powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 21. Gość powinien zawiadomić właścicieli domu gościnnego o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 22. Na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, usługę tę należy uzgodnić z personelem.
 23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 24. Dzieci mogą przebywać na balkonach i tarasie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
 25. Z uwagi na pozostałych gości oraz osoby reagujące alergicznie niestety nie przyjmujemy zwierząt.
 26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia domu gościnnego bez zwrotów kosztów.
 27. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
  • które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin domu gościnnego wyrządzając szkodę w mieniu domu gościnnego lub gości.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu regulaminu.
Życzymy udanego wypoczynku!